Esmakordselt Eestis

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum esitleb esmakordselt Eestis legendaarse Hollandi ehtekunstniku Ruudt Petersi mahukat loomingut. Retrospektiivnäitus „BRON“ („Allikas“) on ülevaade Petersi 1970. aastate alguse mässumeelsest ehteloomingust kuni viimaste aastate sügavmõtteliste teosteni, mis tuginevad tema uurimustele kultuuridest, tavadest ja kommetest.

bron Esmakordselt Eestis

Foto: Erakogu

Petersi loomingu alusmüüri moodustab uudishimu inimeksistentsi ja selle olemuse vastu. Ta uurib lakkamatult erinevaid kultuure, filosoofiaid, uskumusi ja materjale. Ta jälgib, avastab ja tõlgendab. Oma leidude põhjal loob ta ehteid ja esemeid, mis pole kunagi otsesed tõlked nähtust, vaid läbitunnetatud mõtete ja kujutlusvõime viljad. Petersi põhiküsimused keskenduvad usule, filosoofiale ja alkeemiale ning nende seostele tema endaga. Tal õnnestub muuta need küsimused selgelt äratuntava autorikäekirjaga kunstiks. Peters: „Kõik mu ehted on omavahel seotud, nad sünnivad sündmuste voost ja lähtuvad erinevatest inspiratsiooniallikatest. Põhjus ja tagajärg. Mõju ja vastasmõju. Kukkumine ja tõusmine. Ebakindlus. Avastus. Uudishimu. Kõik see kokku moodustab näituse „BRON“, mis andes ülevaate minu loomingust, tutvustab ka minu inspiratsiooniallikaid. Lühifilmid, mis on ligipääsetavad QR-koodide abil, võimaldavad külastajal avastada tööde sügavamaid kihte.“

Peters liikus juba varakult ehtekunstist edasi skulpturaalsete lahenduste suunas, kuna ta ei tundnud end mugavalt dogmaatilises õhustikus, mis oli iseloomulik 1970. aastate ehtekunstile. Seetõttu pole kokkusattumus, et alates 1990. aastatest on Peters näidanud oma töid installatsioonivormis. Tol ajal oli ta üks esimesi ehtekunstnikke, kes pidas ehetega sama oluliseks nende esitlemise viisi. Seetõttu näitab Peters oma töid loogilises ja põnevas kontekstis. Väljapanekute muljet avaldavad ja kõneainet pakkuvad installatsioonid on lahutamatu osa Petersi kunstnikukäekirjast; ühtlasi näitab ta sellega, kui oluline on ehte kui skulptuuri jaoks tegelik ümbrus ja kontekst.

Näitusele on loodud multimeediat kaasav kujundus, mis seob klaaskuplites eksponeeritud ehted ja objektid. Eesti publiku jaoks on kureeritud filmiprogramm, mis keskendub eelkõige kunstniku loominguprotsessile, kuid ka õpetamisele ja kureerimisele. Näha saab temaga tehtud avameelseid intervjuusid.

Näitust saadab Arnoldsche kirjastuse väljaantud raamat (270 lk), mis on müügil ka muuseumipoes.

Näituse lõpufaasis viib Peters läbi meistriklassi EKA ehte- ja sepakunsti osakonna üliõpilastele.

Rahvusvaheliselt tunnustatud erialaspetsialisti kutsumisega Eestisse soovib muuseum laiendada arusaamist tänapäeva tarbekunsti- ja disainipraktikatest rahvusvahelisel väljal. Selleks annab Petersi loominguga tutvumine suurepärase võimaluse.

Lisa kommentaar
Lisa kommentaar